Zwembadverwarming


Onze systemen zijn ideaal ontworpen om zelfs bij een bestaande installatie te kunnen genieten van het warmtepompprincipe. Ook zijn we hier in staat om een dergelijk combinatie te bieden tussen zwembadverwarming en woningverwarming en dit alles met één systeem
.

De energiekosten bij diverse soorten zwembadverwarming.
Hieronder ziet u een berekening om het prijsverschil aan energiekosten te kunnen vergelijken tussen een warmtepomp, een elektrische verwarming en een CV verwarming. Voor meer technische informatie over hoe tot deze berekening is gekomen kan u terug vinden in de brochure.

Een warmtepomp heeft een COP van 5. Dit wil zeggen dat de warmtepomp theoretisch in staat is om 5 kWh aan warmte te produceren voor elke kWh ze uit het elektriciteitsnet haalt. Dit kan men gelijkstellen aan een rendement van 500%. Bij gewone elektrische verwarming heb je slechts een rendement van 100%. Weer willen we duidelijk maken dat dit rendement bekeken is vanuit een economisch standpunt.

De warmte die uit de omgeving opgenomen wordt is immers gratis. Volledig thermodynamisch gezien zou het dan ook verkeerd zijn om te zeggen dat we een rendement van meer dan 100% behalen. De verhouding tussen de gas- en elektriciteitsprijs bepaalt vervolgens wat de bedrijfskosten zijn.

Bijvoorbeeld: de productie van 1 GJ warmte met een hoogrendementsketel ten opzicht van een water warmtepomp:
• De hoogrendementsketel heeft een gemiddeld rendement van 90% op bovenwaarde.
• De warmtepomp heeft een SPF van 5
• De energetische waarde van 1kWh elektriciteit is 1 kJ/s * 3600s = 3600 kJ = 3,6 MJ
• De energetische waarde (bovenwaarde) van 1m3 Gronings aardgas bedraagt 35,2 MJ
• De kosten voor 1 kWh elektriciteit bedragen € 0,20 (ten tijde voor dit voorbeeld)
• De kosten voor 1 m3 aardgas bedragen € 0,60 (ten tijde voor dit voorbeeld)

Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de hoogrendementsketel
1000/0,90 = 1100 MJ aan aardgas nodig, ofwel 1100/35,2 = 31,5 m3 aardgas.
De kosten hiervoor bedragen 31,5 * € 0,60 = € 19,00

Voor de productie van 1 GJ ofwel 1000 MJ warmte heeft de warmtepomp
1000/5 = 200 MJ aan elektra nodig, ofwel 200/3,6 = 55,5 kWh.
De kosten hiervoor bedragen 55,5 * € 0,20 = € 11,11.

Om het resultaat met een elektrische verwarming te bereiken is € 66,66 aan elektriciteit benodigd. Bij een gestookte Elektriciteitcentrale met een rendement van 40% is uiteindelijk slechts 333 / 0,40 = 833 MJ ofwel 23,7m3 aardgas nodig, tegenover 35,5 m3 bij de hoogrendementsketel.